دیوید فه

دیوید فه

دیوید فه (DAVID FÄH) فیزیولوژیست تغذیه و متخصص طب پیشگیری است. وی در رشته بازرگانی علوم انسانی در دانشگاه بازل و علوم تغذیه در موسسه فناوری فدرال سوئیس در زوریخ تحصیل کرده است. با تشکر از تحقیقات خود در مورد افراد عادی و دارای اضافه وزن در موسسه فیزیولوژی و موسسه پزشکی پیشگیرانه در دانشگاه لوزان، وی اطلاعات عمیقی از متابولیسم بدن به دست آورد. علاوه بر این، در حین کار با بیماران دارای اضافه وزن، دیوید فه تجربه عملی ارزشمندی را در راهنمایی افراد دارای مشکل وزن برای تغییر رژیم غذایی خود و در نتیجه کاهش موفقیت آمیز وزن و در عین حال به دست آوردن کیفیت زندگی به دست آورد. دیوید فه پیش از این دانش گسترده خود در مورد تغذیه و کنترل وزن را در فصل ها و بروشورهای کتاب و همچنین در مقالات متعدد برای روزنامه ها، مجلات و وب سایت ها ارائه کرده است.

کتاب های دیوید فه

555 نکته برای لاغر کردن