گرترود هیرشی

گرترود هیرشی

گرترود هیرشی مطابق با آخرین یافته های پزشکی در مدرسه یوگا در زوریخ ، یوگا را آموزش می دهد و سمینارهایی را در سوئیس ، آلمان و یونان برگزار می کند.

کتاب های گرترود هیرشی

مودراها