رودولف کاسر

رودولف کاسر

رودولف کاسر (14 ژانویه 1927 - 8 اکتبر 2013) ، متن شناس و باستان شناس و دانشمند اهل سوئیس بود. وی در ترجمه نسخه های خطی زبان قبطی باستان متخصص بود. او از سال 1946 تا 1950 تحصیلات عالیه خود را در رشته الهیات در لوزان و پاریس به دست آورد و همچنین یک دکتری در پاریس در سال 1964 دریافت کرد.

کتاب های رودولف کاسر

انجیل یهودا