کارمن بن لادن

کارمن بن لادن

کارمن بن لادن، زاده ی سال 1954، نویسنده ای سوییسی – ایرانی است. او در سال 1974 با یسلام بن لادن ازدواج کرد و وارد خانواده ی بن لادن شد اما پس از مدتی طلاق گرفت. کارمن سپس به ژنو رفت و ازدواجی مجدد داشت. کتاب خودزندگی نامه ی او درباره ی خاندان بن لادن، در فهرست کتاب های پرفروش نیویورک تایمز قرار گرفته است.

کتاب های کارمن بن لادن

در قلمرو پادشاهان