جاناتان کو

جاناتان کو

جاناتان کو، زاده ی 19 آگوست 1961، نویسنده ای انگلیسی است. کو در ورسسترشایر به دنیا آمد. او در مدرسه ی کینگ ادوارد و ترینیتی کالج تحصیل کرد و پس از مدتی، به تدریس در دانشگاه وارویک روی آورد و در همین دانشگاه، در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته ی ادبیات انگلیسی تحصیل نمود. کو اولین رمان خود را در سال 1987 به چاپ رساند.

کتاب های جاناتان کو

خانه خواب


نمایشگاه پنجاه و هشت


محفل عوضی ها


تنهایی هولناک مکسول سیم