مارجوری اسکات واردروپ

مارجوری اسکات واردروپ

مارجوری اسکات واردروپ (11 نوامبر 1869 - 7 دسامبر 1909) دانشمند انگلیسی و مترجم ادبیات گرجستان بود. او خواهر دیپلمات بریتانیایی و محقق گرجستان، سر الیور واردروپ بود.
وی که به هفت زبان خارجی مسلط بود، گرجی را نیز آموخت و در سالهای 1894-5 و 1896 به گرجستان (که در آن زمان بخشی از روسیه شاهنشاهی بود) سفر کرد. او داستانهای محلی گرجستان (لندن ، 1894) ، The Hermit by Ilia Chavchavadze (لندن ، 1895) را ترجمه و منتشر کرد، زندگی سنت نینو (آکسفورد ، 1900)، و غیره. او همچنین اولین ترجمه انگلیسی نثر از "شوالیه در پوست پلنگ"، یک شعر حماسی قرون وسطایی گرجستانی از شوتا روستاولی (منتشر شده توسط الیور واردروپ در لندن ، 1912) به پس از مرگ او، سر الیور صندوق  مارجوری اسکات واردروپ را در دانشگاه آکسفورد "به منظور تشویق مطالعه زبان، ادبیات و تاریخ گرجستان، در قفقاز" ایجاد کرد.
مجسمه مارجوری و الیور، توسط جمبر جیکیا، در 18 اکتبر 2015، در طول جشنواره تفلیسوبا، در میدان الیور واردپلیس تفلیس، که خود در طی تفلیسوبا 2014 افتتاح شد، رونمایی شد. اتاقی در کتابخانه ملی شهر نیز نام آنها را دارد.

کتاب های مارجوری اسکات واردروپ

افسانه های مردمی گرجستان