رنه مابورنیا

رنه مابورنیا

رنه مابورنیا، استاد دانشگاه و یکی از مدیران موسسه ی «استراتژی اقیانوس آبی» است. مابورنیا عضو هیئت مشاورین باراک اوباما در هر دو دوره ی ریاست جمهوری او بوده است و همچنین، یکی از اعضای انجمن اقتصاد جهانی نیز هست.

کتاب های رنه مابورنیا

حرکت به سوی اقیانوس آبی