جین لیدکا

جین لیدکا

جین لیدکا، زاده ی 2 مارس 1955، استاد دانشگاه، استراتژیست و نویسنده ای آمریکایی است. لیدکا استاد مدیریت تجاری در دانشگاه ویرجینیا است و عمده ی کارش برای تفکر استراتژیک، تفکر طراحی و رشد کسب و کار تمرکز دارد.

کتاب های جین لیدکا

تفکر طراحی در کسب و کار


۳۶,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰ تومان