جودیت پی سیگل

جودیت پی سیگل

جودیت پی سیگل ، دانشیار دانشکده مددکاری اجتماعی نقره ای در دانشگاه نیویورک است. او مقالات زیادی در زمینه خانواده درمانی منتشر کرده و در سراسر ایالات متحده ارائه کرده است. او همچنین در برنامه Today Show و صبح بخیر آمریکا حضور داشته است.

کتاب های جودیت پی سیگل