تیم اگیلوی

تیم اگیلوی

تیم اگیلوی، مشاور و نویسنده ای آمریکایی است که مدیر شرکت مشاوره ی خلاقیت Peer Insight است. اگیلوی در زمینه ی تولید خلاق، طراحی تجربه ی مشتری و مدل های تجاری فعالیت می کند.

کتاب های تیم اگیلوی