کریستوفر نیو

کریستوفر نیو

کریستوفر نیو دانشگاهی، نویسنده و فیلسوف انگلیسی است.
در سال 1969، نیو رئیس بخش فلسفه در دانشگاه هنگ کنگ شد. او نویسنده مجموعه رمان های تاریخی، سه گانه ساحل چین است که به حضور انگلیس در چین در قرن بیستم می پردازد. نیو همچنین رمان هایی در هند، مصر و اروپا تنظیم کرده است. او در حال حاضر زمان خود را بین آسیا و اروپا تقسیم می کند.

کتاب های کریستوفر نیو

درآمدی به فلسفه ادبیات