اریک پوزنر

اریک پوزنر

اریک اندرو پوزنر، استاد حقوق آمریکایی در دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو است. او حقوق بین الملل، حقوق قراردادها و ورشکستگی را در میان سایر زمینه ها تدریس می کند. از سال 2014، وی چهارمین محقق حقوقی در ایالات متحده بود. او پسر قاضی بازنشسته مدار هفتم ریچارد پوزنر است.

کتاب های اریک پوزنر

بازارهای رادیکال