علیرضا یاوری

علیرضا یاوری

علیرضا یاوری نویسنده ایرانی متولد 1370 می باشد. حوزه‌های تخصصی ایشان: اقتصاد،  اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی می باشد.

کتاب های علیرضا یاوری