اولیویه سینیور

اولیویه سینیور

اولیویه سینیور، متولد ژوئن 1956 در پاریس، نویسنده فرانسوی رمان های پلیسی و ادبیات دوران کودکی و جوانی است. او همچنین یک سریال تاریخی Taiping Shangdi را که در چینگ چین تنظیم شده است، امضا کرد. او در رشته حقوق تحصیل کرده، اما به جای اینکه وکیل شود ، سردبیر یک نشریه اداری فرانسه شد.

کتاب های اولیویه سینیور