مصطفی عسکریان

مصطفی عسکریان

مصطفی عسکریان(زاده ۱۳۱۸ در آستارا ) ، نویسنده می باشد. دارای مدرک دکتری رشته مدیریت آموزشی جامعه‌شناسی آموزش و پرورش از دانشگاه سوربن (دانشگاه) فرانسه‌است. وی عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه خوارزمی بود که پس از بازنشستگی در سال ۱۳۷۹، هم‌اکنون به عنوان استاد تمام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به تدریس مشغول است. دکترای تخصصی در رشته علوم تربیتی با دو گرایش مدیریت آموزشی و جامعه‌شناسی آموزش و پرورش از دانشگاه سوربن.
همزمان با تحصیل در دوره دکتری به دریافت دیپلم عالی زبان فرانسه از مؤسسه زبان فرانسه و گواهینامه‌های روانشناسی تربیتی و روانشناسی اجتماعی از دانشگاه پاریس نایل گردید.

کتاب های مصطفی عسکریان