جانجا لالیچ

جانجا لالیچ

جانجا لالیچ (متولد 1945) یک مرجع بین المللی در مورد فرقه ها می باشد. او نویسنده و پروفسور جامعه شناسی است که بر فرقه ها، گروه های با کنترل بالا تمرکز دارد. متخصص در اقتدار کاریزماتیک و ایدئولوژی است.

کتاب های جانجا لالیچ

انتخاب محدود