بریژیت ونینگر

بریژیت ونینگر

بریژیت ونینگر در 1960 در کوفشتاین / اتریش متولد شد و 20 سال به عنوان معلم مهد کودک کار کرد. در سال 1995 اولین کتابهای کودک او منتشر شد. پس از پیشرفت بین المللی در سال 1999، جهش خود اشتغالی را انجام داد. 60 کتاب او به حدود 40 زبان ترجمه شده است.

کتاب های بریژیت ونینگر

یک توپ برای همه!


تقصیر من بود!


یکی برای همه، همه برای یکی