فرزانه رحمانی

فرزانه رحمانی

فرزانه رحمانی متولد ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۳ در همدان، کارشناس ارشد پژوهش هنر می باشد. وی رتبه سوم سیزدهمین مسابقه سراسری مقاله نویسی در جشنواره بین المللی قصه گویی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران ۱۳۸۸، رتبه دوم جشنواره ادبی-هنری باغ کودکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱، کاندیدای هفدهمین جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۳ است.

کتاب های فرزانه رحمانی

مادرم زاغچه


مهمان های وقت خواب


من نبودم!


اتاق دوست داشتنی من