لارن هالواتی

لارن هالواتی

لورن هولواتی نویسنده برنده جایزه است که 18 سال در صنعت نشر کودکان کار کرده است. او بیش از 200 کتاب برای کودکان در هر سنی نوشته است که در سراسر جهان منتشر شده است. او با خانواده عاشق ماجراجویی خود در لندن انگلستان زندگی می کند

کتاب های لارن هالواتی

مدال مسواک زدن