رضا حق نیاز

رضا حق نیاز

رضا حق نیاز متولد ۱۳۵۲ فوق لیسانس برق قدرت نویسنده و پژوهشگر حوزه‌ی برق و ایمنی است.

کتاب های رضا حق نیاز

ایمنی در برق