مهمت ارییلماز

مهمت ارییلماز

مهمت ارییلماز، نویسنده، بازیگر و فیلمساز اهل ترکیه متولد 1963 است.

کتاب های مهمت ارییلماز

گفت و گو با نوری بیلگه جیلان