کوماری جای واردنه

کوماری جای واردنه

کوماری جای واردنه (Kumari Jayawardena) (متولد 1931) یک فعال فمینیستی و دانشگاهی در سریلانکا است. کارهای او بخشی از قانون فمینیسم جهان سوم است که فلسفه های فمینیستی را بومی و منحصر به فرد برای جوامع و ملل غیر غربی تصور می کند تا شاخه های فمینیسم غربی. او در دانشگاه کلمبو و موسسه بین المللی مطالعات اجتماعی تدریس کرده است.

کتاب های کوماری جای واردنه