دیوید ویتفورد

دیوید ویتفورد

دیوید ویتفورد سردبیر مجله Fortune و مفسر ورزش، تجارت و سیاست در تلویزیون است. او نویسنده کتاب Extra Innings: A Season in the Senior League و Playing Hardball: The High-Stakes for Baseball's New Franchises است.

کتاب های دیوید ویتفورد

لوتر