لورنس دویلرز

لورنس دویلرز

لورنس دویلرز فارغ التحصیل از Ecole Normale Supérieure، همکار، پزشک و مدرس فلسفه، متخصص دکارت و فلسفه قرن هفدهم است. او رئیس دانشکده فلسفه ICP و نویسنده کتاب The Philosophy Cure به همراه چندین کتاب دیگر است که به زبان فرانسه منتشر شده است.

کتاب های لورنس دویلرز

درمانگاه فلسفه