هوگو مرسیه

هوگو مرسیه

هوگو مرسیه (Hugo Mercier) دانشمند شناختی در انستیتوی ژان نیکود پاریس و نویسنده کتاب معمای عقل است. وی در نانت فرانسه زندگی می کند.

کتاب های هوگو مرسیه

بشر ساده لوح نیست