بنفشه رسولیان

بنفشه رسولیان

بنفشه رسولیان کارشناس ارشد ادبیات کودک ونوجوان از فعالان فرهنگی با۲۷سابقه تدریس در آموزش وپرورش ومدیر مسئول انتشارات حوض نقاشی می باشد و دارای ۲۵۰ عنوان تالیف ملی درحوزه کودک و نوجوان و 5عنوان بین المللی است. رسولیان عضو هیئت تالیف کتاب درسی دوره پیش دبستانی دوزبانه،عضو هیئت تالیف کتب درسی ادبیات عامیانه و عضو ثابت انجمن نویسندگان کودک ونوجوان کشور نیز است.

کتاب های بنفشه رسولیان

سفری که پر ماجرا شد