دنیس ولهن

دنیس ولهن

دنیس ولهان در سال 1931 در لیورپول متولد شد. او برای تدریس معلم آموزش دید و در بیشتر دوران حرفه ای خود در لندن و اطراف آن انگلیسی تدریس می کرد. او به مدت سه سال در کالج تربیت معلم در مالایا تدریس کرد. او متاهل است و دارای دو پسر است، فلوت می زند و جمع آوری ضبط های قدیمی خوانندگان اپرا را دوست دارد.

کتاب های دنیس ولهن