سوزان شروین وایت

سوزان شروین وایت

سوزان شروین وایت (1945-2016) یک مورخ باستانی بسیار معتبر بود که علایق تحقیقاتی او بر تاریخ و سنگ نگاری جزیره کوس و بین النهرین سلوکی متمرکز بود. پس از فارغ التحصیلی از لیدی مارگارت هال ، آکسفورد سوزان شروین وایت دکترای خود را در تاریخ Cos باستان نوشت.

کتاب های سوزان شروین وایت

از سمرقند تا سارد