آن باکوس

آن باکوس

آن باکوس دکتر روانشناسی، درمانگر روانشناس بالینی، ده سال را در بخش تحقیقات در آزمایشگاه روانشناسی CNRS گذراند. او که ابتدا روانکاوی آموزش دیده بود، سپس به درمان های رفتاری و شناختی روی آورد. در حالی که به مدت بیست سال برای دریافت بزرگسالان و کودکان در تمرینات خود در نانتر ادامه داد ، آن باکوس مدرس دانشگاه Paris-X ، روانشناس مهد کودک و مربی در مدرسه برای والدین و مربیان بود. او در زمینه روانشناسی و آموزش کودکان، اقتدار و نوشتن مجلات متعدد مقاله های زیادی داشته است. آن باکوس نویسنده کتابهای مختلف در زمینه قدرت مانند "100 روش برای اطاعت از دیگران - بدون جیغ و فریاد" ، "اقتدار ، چرا ، چگونه؟ - از دوران نوزادی تا نوجوانی" است.

کتاب های آن باکوس

فرزند شما