شهلا آبنوس

شهلا آبنوس

.شهلا آبنوس هستم آبان سال ۱۳۴۱در شهر دزفول در استان خوزستان متولد شدم .کارشناس ارشد ادبیات فارسی ، دبیر ومدیر دبیرستان و بازنشسته آموزش و پرورش شهر تهران. در سال ۶۲ ازدواج کردم ثمره زندگی مشترکم دوفرزند پسر، یکی دکترای هوافضا و دیگری لیسانس حسابداری وسربازاست.همسری دارم مهربان که اگر نبود شاید روزگار طور دیگری برایم رقم می خورد

کتاب های شهلا آبنوس

از آن هجده ماه و هفت روز