پیتر مونتویا

پیتر مونتویا

پیتر مونتویا، متخصص حوزه ی برندسازی و نویسنده ای آمریکایی است. او مدیرعامل شرکت تبلیغاتی مونتویا است و و همچنین نشریه ای تجاری را به چاپ می رساند. مونتویا از متخصصین برجسته ی حوزه ی برندسازی شخصی در جهان به شمار می آید و سالانه سمینارهای متعددی در سراسر جهان در این رابطه برگزار می کند.

کتاب های پیتر مونتویا

برند خودت باش