لاندی بانکرافت

لاندی بانکرافت

لاندی بنکرافت (متولد: اوهایو ، ایالات متحده) نویسنده ، رهبر کارگاه و مشاور در زمینه آزار و اذیت خانگی و بدرفتاری با کودکان است. کار او بر سه حوزه متمرکز است: آموزش متخصصان در مورد بهترین شیوه ها برای مداخله با مردان جنایتکار علیه زنان ، به منظور ارتقای پاسخگویی و نیاز به تغییر.

کتاب های لاندی بانکرافت