برانون تامس

برانون تامس

 برانون تامس (متولد سال 1966)، مدرس ارشد زبان شناسی و ادبیات در دانشگاه بورنموث است. او سردبیر روایت های جدید: داستان ها و قصه گویی در عصر دیجیتال است (نبراسکا ، 2011).

کتاب های برانون تامس

روایت