جودی ریت

جودی ریت

جودی ریت مربی زندگی و فرزندپروری و مدیر Parenting People، یک شرکت معتبر والدین است که مربیگری، دوره ها و کارگاه های آموزشی را برای والدین ارائه می دهد. او مادر سه فرزند دوست داشتنی است.

کتاب های جودی ریت

لطفا مادری ایده آل باشید!