کریستین آریلو

کریستین آریلو

کریستین آریلو(Christine Arylo) (متولد 1971) یک مشاور رهبری زنانه، سخنران تحول آفرین و بهترین نویسنده پرفروش است که عقب نشینی ها، کارگاه ها و برنامه هایی را در سراسر جهان هدایت می کند، با زنان کار می کند تا تغییر اتفاق بیفتد - در زندگی ای که می کنند و کاری که انجام می دهند.

کتاب های کریستین آریلو

دیوانه وار عاشق خودتان باشید


اول من بعد ما