کترینا اینگلمن سوندبرگ

کترینا اینگلمن سوندبرگ

کترینا اینگلمن سوندبرگ، زاده ی سال 1948، نویسنده ای سوئدی است. کتاب های او به فروش بیش از سیصدهزار نسخه ای در سوئد دست یافته اند و به چندین زبان ترجمه شده اند. اینگلمن سوندبرگ قبل از نویسندگی، به عنوان یک باستان شناس دریایی کار می کرد.

کتاب های کترینا اینگلمن سوندبرگ

بیشتر بخوانید

نویسندگان بزرگ «کمدی سیاه»

این سبک از کمدی، تلاشی است برای بیرون کشیدن شوخ طبعی از دل موضوعاتی که اکثر افراد آن ها را در ذات خنده دار در نظر نمی گیرند

آشنایی با عناصر «داستان نوآر»

در این مطلب قصد داریم به شکل خلاصه با ویژگی ها و عناصر مهم «داستان نوآر» بیشتر آشنا شویم.

لذت کشف حقیقت در داستان های جنایی

داستان های جنایی، یکی از قواعد اساسی قصه گویی را به آشکارترین شکل نشان می دهند: «علت و معلول»