کاترین سنیور

کاترین سنیور

کاترین سنیور، دانشمند سابق تحقیقات زیست پزشکی است که در دانشگاه کمبریج در رشته پاتولوژی و دکترای میکروبیولوژی تحصیل کرده است. پس از چهار سال تحقیق ، وی ویراستار کتاب های علمی کودکان شد. او اکنون در ایالات متحده زندگی می کند.

کتاب های کاترین سنیور