دنیس ویچلو براون

دنیس ویچلو براون

 دنیس ویچلو براون در سال 1987 کالج پزشکی طبیعی بسیار موفق و دارای شهرت جهانی Beaumont تأسیس کرد. دانش آموزان از سراسر جهان برای مطالعه تحت راهنمایی متخصص وی سفر کردند. دنیز دانش آموزانی از هر قشر از جمله پزشکان تربیت کرده است و در حرفه پزشکی بسیار مورد احترام است. در واقع پیشگفتار کتاب "به خودت آروماتراپی را بیاموز" توسط یک دانشجوی سابقش - مشاور متخصص اطفال - نوشته شده است. دنیز یک تمرین کننده بسیار موفق است که ده ها هزار درمان را در حرفه خود با استفاده از ترکیبی از درمان ها انجام داده است. او با شرایط زیادی - جسمی ، احساسی و روحی - با موفقیت کار کرده است.

کتاب های دنیس ویچلو براون

سنگ با تو حرف می زند