مگ مکینلی

مگ مکینلی

مگ مک کینلی در بندیگو ، ویکتوریا بزرگ شد. او مشاغل مختلفی از جمله مربی شنا ، راهنمای تور ، مترجم و معلم را کار کرده است. او یک پژوهشگر افتخاری در دانشگاه استرالیای غربی است ، جایی که او ادبیات استرالیا ، ژاپنی و نویسندگی خلاق را تدریس کرده است.

کتاب های مگ مکینلی

بگذارید بخوابم گوسفندها!