جویس دانبار

جویس دانبار

جویس دانبار (زاده 6 ژانویه 1944) نویسنده انگلیسی است. او در درجه اول برای کودکان کتاب می نویسد و بیش از هفتاد کتاب منتشر کرده است. دانبار شاید بیشتر بخاطر سریال های قبل از خواب به من بگو چیزی خوشحال ، این ستاره است و سریال موش و خال بیشتر شناخته شده است. او مادر نویسنده و تصویرگر کودکان ، پولی دانبار است.

کتاب های جویس دانبار