الیور تالک

الیور تالک

آثار اولیویه تالک به آثار "حساس"؛ "خیره کننده" ، "نفس گیر" و "زیبا" نامگذاری شده است؛ تالک متولد 1970 در بریتنی ، فرانسه می باشد.

کتاب های الیور تالک

این درخت من است!