کارن کایل پاتریک

کارن کایل پاتریک

کارن کیلپاتریک حروف ABC خود را می شناسد و دوست دارد داستان بگوید ، بنابراین ترکیبی از کلمات را بر روی کامپیوتر می سازد! او همچنین مادر سه فرزند است ، یک موسسه غیرانتفاعی به نام Authors4Education را اداره می کند ، رئیس بازاریابی در هیئت مدیره زنان در اسباب بازی است و مارک اسباب بازی مخملی MeBears را ایجاد کرد.

کتاب های کارن کایل پاتریک

قصه ی دوستی مداد و ماژیک


قصه های واقعی مداد و پاک کن