نیلگون بودور

نیلگون بودور

نیلگون بدور، در 19 نوامبر 1974 در استانبول متولد شد. بودور ، که در دبیرستان اتریش با فروش کیک درس می خواند ، دوازده سال سن داشت ، دو کتاب نوشت: "تشکر بعدی من از کسانی که با من اشتباه کردند" و "تو رفته ای یا من خیلی زیبا هستم". بودور که بیشتر عمر خود را در زمینه ارتباطات شرکتی کار می کرد ، به مدت 20 سال به عنوان مدیر ارتباطات شرکتی با مارک های جهانی کار کرد.

کتاب های نیلگون بودور

اشتباهاتم از سر تنهایی است