فیل کلی

فیل کلی

کلی در سال های 2005 تا 2009 در نیروی تفنگداران دریایی ایالات متحده خدمت کرده است. او در سال های 2007 تا 2008 به استان الانبار اعزام شده بود. وی در مدت چهار سال با پژوهش های دقیق و بسیار ریزبینانه داستان های این کتاب را نوشته است و یکی از بهترین آثار را در زمینه داستان های نظامی و شرح وقایع جنگ خلق کرده است.

کتاب های فیل کلی

اعزام مجدد


بیشتر بخوانید

6 دلیل برای خواندن داستان های کوتاه

ضرباهنگ سریع، طرح داستانیِ یک وجهی، و وجود ایجاز از ویژگی های «داستان های کوتاه» هستند