جرمی سفران

جرمی سفران

جرمی دیوید سفران (23 آوریل 1952-7 مه 2018) روانشناس بالینی ، روانکاو ، مدرس و محقق روان درمانی آمریکایی کانادایی تبار بود. او استاد روانشناسی در مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی بود و سالها در آنجا به عنوان مدیر آموزش بالینی خدمت کرد. او همچنین عضو هیئت علمی برنامه فوق دکتری روانکاوی دانشگاه نیویورک و مرکز مطالعات رابطه ای استفان ایت میچل بود. او یکی از بنیانگذاران و رئیس مشترک (به همراه لوئیس آرون و آدرین هریس) از مرکز سندور فرنچی در مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی بود. علاوه بر این ، وی پیش از این رئیس انجمن بین المللی روانکاوی و روان درمانی رابطه ای بود.

کتاب های جرمی سفران

اتحاد درمانی