مردیت اتوود

مردیت اتوود

مردیت اتوود یک وکیل مدافع، همسر، مادر دو فرزند، چهار دوره سه گانه ایرونمن است که تا زمانی که ورزش سه گانه را پشت سر نگذاشته بود، در طول زندگی خود یک مایل نرفته بود. در سال 2010 او شروع به نوشتن کرد و وبلاگ مادر دوچرخه سوار خود را ایجاد کرد.

کتاب های مردیت اتوود

سال بدون مزخرفات