کارول باکی

کارول باکی

کارول لی باکی دانشمند سیاسی کانادایی-استرالیایی است. او استاد امریتای سیاست در دانشگاه آدلاید است. باکی اولین مدرس زنی بود که از طرف دانشگاه در بخش سیاست منصوب شد و اولین زنی بود که به او حق تصدی اعطا شد. وی در سال 2000 به عنوان عضو آکادمی علوم اجتماعی در استرالیا انتخاب شد. 

کتاب های کارول باکی

تحلیل سیاست