جوزف استیگلیتز

جوزف استیگلیتز

جوزف یوجین استیگلیتز اقتصاددان معاصر آمریکایی است. وی برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ گردید. وی همچنین از مشهورترین نمایندگان مکتب اقتصاد کینزی نو می باشد. وی شهرتش را به خصوص بعد از انتقادهای شدیداش از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دست آورد

کتاب های جوزف استیگلیتز