الکساندر الدر

الکساندر الدر

الکساندر الدر متولد 1950 (سن 71 سال)، سن پترزبورگ، روسیه یک تاجر حرفه ای و معلم معامله گران است. او نویسنده کتاب تجارت جدید برای زندگی است، که در بین معامله گران یک کلاسیک مدرن محسوب می شود.

کتاب های الکساندر الدر