هاینریش هافمن

هاینریش هافمن

هاینریش هوفمان (Heinrich Hoffmann؛ زاده ۱۲ سپتامبر ۱۸۸۵ درگذشته ۱۶ دسامبر ۱۹۵۷) عکاس اهل آلمان بود. وی عکاس رسمی آدولف هیتلر بود. عکسهای هافمن بخش مهمی از تبلیغات هیتلر برای معرفی خود و حزب نازی به عنوان یک پدیده مهم توده ای بود. او حق امتیاز را از همه موارد استفاده از تصویر هیتلر ، حتی بر روی تمبرهای پستی دریافت کرد که باعث شد او در طول دوران حکومت هیتلر میلیونر شود. پس از جنگ جهانی دوم او به اتهام سودجویی از جنگ محاکمه و به چهار سال زندان محکوم شد. وی از سوی محققان غارت هنری متفقین به عنوان "مجرم اصلی" در غارت هنر یهودیان توسط نازی ها طبقه بندی شد ، زیرا هر دو فروشنده و کلکسیونر هنری و مجموعه هنری او ، که شامل بسیاری از آثار هنری غارت شده از یهودیان بود ، توسط متفقین دستور توقیف داده شد. در سال 1956 ، ایالت باواریا دستور داد تمام هنرهای تحت کنترل خود و قبلاً در اختیار هافمن به او بازگردانده شود.

کتاب های هاینریش هافمن

خاطرات عکاس شخصی هیتلر